Matlåda av papp

Matlådor av papp, köpta med innehåll i, sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.

Matlådor som är köpta tomma för egen användning, är inte en förpackning, utan är en vara, och sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.