Konfektask av papper

Konfektask av papper sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.