Kartong (förpackning)

Kartong (förpackning) sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.