Kaffepaket av papper

Kaffepaket av papper sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.