Gräddpaket

Gräddpaket sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.