Filmjölksförpackning

Filmjölksförpackning sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.