Etikett av papper (fäst eller hängd på en vara)

Etikett av papper sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.