Engångstallrik av papper

Engångstallrik av papper som är köpt med innehåll på, sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.

Engångstallrikar av papper, som är köpta utan innehåll på, för egen användning, är inte en förpackning, utan är en vara, och sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.