Engångstallrik av papper

Engångstallrik av papper sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.