Engångsmugg av papper

Engångsmuggar av papper köpt med innehåll i sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.

Pappersmuggar som är köpta tomma för egen användning, är inte en förpackning utan är en vara. De sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.