Engångsmugg av papper

Engångsmugg av papper sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.