Cornflakespaket

Cornflakespaket sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.