Chipsrör (röret)

Chipsrör (röret) sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.