Brödpåse av papper

Brödpåse av papper sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.