Bobin (pappcylinder)

Bobin (pappcylinder) sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.