Bärkasse av papper

Bärkasse av papper sorteras som pappersförpackning och lämnas på en återvinningsstation.