Grovavfall

Grovavfall kan man som privatperson lämna gratis på Övreskogs återvinningscentral ÅVC. Grovavfall är avfall som är för stort för att läggas i en typ 20 liters vanlig soppåse och som då inte får plats i soptunnan.

Avfallet skall sorteras i bland annat återbruk/Ge & Ta, användbara prylar, förpackningar, tidningar, burkar, glas, vitvaror, kläder och textilier, porslin, keramik, farligt avfall, skrot, trä, fönster, wellpapp, trädgårdsavfall (ej köksavfall som t.ex. kaffesump, fruktrester och dylikt), elektronikskrot, bilbatterier, kyl- och frysskåp, däck med/utan fälg, betong och konstruktionsmassor, isolering och gips.

Det är endast avfall som inte går att lämna för återbruk, återvinning eller annan speciell behandling som ska läggas i containern för så kallat restavfall.

Stora mängder avfall kan lämnas, men betraktas som verksamhetsavfall och ska vägas in för betalning, kontakta personal på plats. Tex om du kommer med en traktor, lastbil eller dylikt så betraktas det som verksamhetsavfall. Kontakta gärna istället en avfallsentreprenör för att t ex hyra en container att lägga avfallet i.

Vissa avfallsslag tas inte emot alls eller är begränsade i mängd på Övreskog. Vi tar inte emot explosivt avfall, mediciner, sprutor och kanyler, döda djur, latrin/gödsel, ensilageplast, väldigt stort avfall såsom båtar och stora stubbar samt stora mängder långt avfall såsom tygrullar, nät och band. Sök på dessa avfallsslag i sorteringsguiden för vidare information.

Sök och läs om asbest, tryckt virke och invasiva växter som är begränsade i mängd.