Verktyg

Verktyg sorteras som metallskrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.