Värmeljushållare av metall

Värmeljushållare av metall  och i den en eventuell vekeshållare i metall ska separeras eftersom de består av två olika sorters metaller. Båda delarna sorteras som skrot och lämnas var för sig i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.

Vekeshållare som ej är gjord av metall sorteras som brännbart i ljus/färgad påse och läggs i sopkärlet för hushållsavfall.