Tomtebloss, använt

Tomtebloss – ej använt är explosivt avfall, sorteras enligt anvisningar och lämnas till försäljningsstället. Förslagsvis använd dem istället och lägg dem i metallskrotcontainern nr 4.