Termos (stål)

Termos (stål) sorteras som skrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.