Sprayburk av metall (pystom)

Sprayburk av metall – pystom, sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.