Skyffel med huvud av metall

Skyffel med huvud av metall sorteras som skrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog. Skaft av trä demonteras först och läggs i container 6 och 7 (Trä).