Skotthylsor med metalldel – tomma

Tomma skotthylsor med metall sorteras som skrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.