Rör av metall

Rör t ex vattenrör av metall, sorteras som skrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.