Radiator – vattenburet

Radiator – vattenburet, sorteras som skrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.