Radiator – el

Radiator – el, sorteras som skrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.