Plåtföremål

Plåtföremål sorteras som skrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.