Marschall (metallbehållare)

Marschall (metallbehållare) sorteras som skrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.