Husgeråd av rostfritt

Husgeråd av rostfritt sorteras som metallskrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.