Hönsnät och liknande nät av metall

Hönsnät och liknande nät av metall sorteras som skrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.