Galge av metall

Trasig galge av metall sorteras som metallskrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.

Är galgen hel och funktionell lämnas den till Ge & Ta avdelningen på Övreskog.