Bildel av metall

Bildel av metall sorteras som skrot och lämnas i container 4 på Övreskog.