Bestick av metall

Bestick av metall sorteras som skrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.