Barnvagn

Barnvagn sorteras som metallskrot och lämnas i container 4 (Metallskrot) på Övreskog.