Badkar

Badkar av metall sorteras som metallskrot och lämnas i Ge & Ta.

Badkar av plast sorteras som restavfall och lämnas i container 14, men alla metalldelar måste tas bort först och sorteras i metallskrot.