Tub av metall – låt korken sitta kvar

Tub av metall – låt korken sitta kvar sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.