Tandkrämstub av metall

Tandkrämstub av metall sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.