Spackelburk av metall – urskrapad torr

Spackelburk av metall – urskrapad torr sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.