Senapstub

Senapstub sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.