Plåtburk

Plåtburk sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.