Ölburk (ej pant)

Ölburk (ej pant) sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.