Metallock

Metallock sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.