Metallburk

Metallburk sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.