Medicinrör av metall

Medicinrör av metall sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.