Medicinkarta, blister av metall

Medicinkarta eller så kallat blister av metall sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.