Lock av metall

Lock av metall sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.