Kork av metall

Kork av metall sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.