Konservburk

Konservburk sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.