Kapsyl av metall

Kapsyl av metall sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.