Hårmousseflaska (pystom)

Hårmousseflaska av metall (pystom) sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.