Färgburk metall – urskrapad torr

Färgburk metall – urskrapad torr sorteras som metallförpackning och lämnas på en återvinningsstation.